Wat als we verkeers­vei­ligheid nu ’s door kinderogen bekijken?

Kinderen zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Als we die kwetsbaarste schakel als uitgangspunt nemen, dan ziet een lijnbus of vrachtwagen er plots veel groter uit. Zouden we ons verkeersbeleid daar dan niet beter op afstemmen? Want als het veiliger wordt voor de kwetsbaarste groep, dan wint iedereen. Toegegeven, er is beterschap. Het verkeer is veiliger geworden op vele plaatsen. De inspanningen moeten worden voortgezet.

In grootsteden als Brussel kan het nog een stuk veiliger. Denk aan paaltjes op kruispunten om fietsers te beschermen, zodat die niet door een wagen kunnen worden gegrepen. Veiligere kruispunten voor alle weggebruikers, ook voor automobilisten, zijn een prioriteit. Maar wie in de fout gaat, keer op keer, die moet gestraft worden, zonder pardon. Flagrante fouten en gevaarlijke overtredingen moeten eerst worden aangepakt. Want minder verkeersslachtoffers, dat moet hét speerpunt van het verkeersbeleid worden.

#futureproof­traffic.

  • Veilige kruispunten
  • Veelovertreders straffen
  • Minder ongelukken