Grenzen overschrijden? Niet met mij!

Probleem: Schandalen van misbruik volgen elkaar in sneltempo op: sport, jeugdwerking, #MeToo, … Jongeren zijn vaak het eerste slachtoffer. Het beleid inzake de aanpak van seksueel geweld schiet tekort.

Actie: Oprichting van een bijzondere commissie in het Vlaams Parlement om seksueel geweld te onderzoeken met getuigenissen van slachtoffers, experten, seksuologen, vakorganisaties, … en op basis daarvan concrete voorstellen doen.

Resultaat: Grensoverschrijdend gedrag volledig uitsluiten is onmogelijk. Er zal altijd wel ergens een individu zijn dat over de schreef gaat. Sport- en jeugdorganisaties zijn nu wel verplicht om preventief op te treden: hulplijnen, meldingsplicht, opleidingen, gedragscodes, … Ook het onderwijs draagt bij.