Kinderrechten: garanties voor jeugdwerking

Probleem: Het oude jeugd- en kinderrechtendecreet verplichtte bestaande organisaties om te besparen, wanneer nieuwe verenigingen werden opgericht. Jeugdorganisaties konden daardoor moeilijk op lange termijn werken.

Actie: De subsidiëringsregels voor jeugdwerking aanpassen. Het budget niet elk jaar herverdelen. Tegelijk ook het papierwerk aanpakken en schaalvergroting doorvoeren.

Resultaat: Het jeugdwerk heeft een stabieler financieringssysteem gekregen, waarbij de administratie werd teruggedrongen. Jongerenwerking is nu professioneler gestructureerd en organisaties zijn slagkrachtiger geworden.