Ouder­ver­sto­ting: het kind is altijd slachtoffer!

Probleem: Ouderverstoting, waarbij het kind door de ene ouder gemanipuleerd om de andere niet meer te zien, kan niet. Het tast de ontwikkeling van het kind aan. Toch gebeurt het bij echtscheiding nog te vaak.

Actie: Voorstel om de keuze van het kind zelf beter te beschermen. De rechterlijke macht moet meer doen, de hulpverlening moet beter. Manipulatie van kinderen en bewust ‘zwart maken’ van ex-partners moet eruit.

Resultaat: Voorstel in behandeling.