Sociale media? Beschermen, niet betuttelen.

Probleem: Europa besliste dat kinderen onder de 16 jaar toestemming aan hun ouders moeten vragen om op sociale media actief te zijn. Dat zou een omgekeerd effect hebben. Jongeren moeten leren omgaan met sociale media, niet betutteld en afgeschermd worden. En wie zou het controleren?

Actie: Oproep om in mediawijsheid te investeren en de Europese beslissing niet door te voeren. Beleid voeren om jongeren sterker te maken en te beschermen, in plaats van ze te betuttelen met onafdwingbare regeltjes.

Resultaat: Unanieme beslissing in het Vlaams Parlement. Europa wordt niet gevolgd. Het digitale mediabeleid is sterker geworden en gericht op jongeren, ouders, leerkrachten, … en al wie er belang bij heeft.