Tienerpooiers:
lik-op-stuk-beleid!

Probleem: Tienerpooiers zijn een nieuw fenomeen. Jonge meisjes worden in de prostitutie gedwongen. Tienerpooiers viseren vaak kinderen uit kwetsbare groepen en moeilijke gezinssituaties.

Actie: Voorstel dat doortastend optreden mogelijk maakt via een totaalaanpak. Streng optreden tegen tienerpooiers en hun klanten. Preventie en betere hulpverlening voor slachtoffers. Het geldt voor alle grootsteden.

Resultaat: Voorstel in behandeling.